O advokátce

Mgr. Jana Chotětická

Mgr. Jana Chotětická vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Magisterské studium zakončila v roce 2010 složením státní závěrečné zkoušky z práva správního, trestního, občanského a obchodního.

V letech 2010 – 2018 byla Mgr. Jana Chotětická zaměstnána jako advokátní koncipient a po složení advokátních zkoušek jako advokát v Advokátní kanceláři Pazdziora, Škoda a spol.

Vlastní advokátní kancelář se sídlem v Děčíně založila 1.1.2019.

Advokátka získala v průběhu své praxe zkušenosti ze všech oblastí práva, zejména práva zdravotnického, trestního práva, rodinného práva, bytového práva, v oblasti vymáhání pohledávek.

Ovládá jazyk německý a anglický.

Advokátka poskytuje právní služby napříč celým spektrem právního řádu, zajišťuje advokátní úschovy, úřední ověření pravosti podpisu.

IMG_5437